Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Když dne 31.srpna 2002 byly v bývalé Cihelně Rosice A zahájeny Rosické trhy, málokdo věřil v jejich životaschopnost.
Dnes, po roce provozu tržnice můžeme konstatovat, že díky rozumnému rozhodnutí zastupitelstva obce a obětavé práci skupiny zapálených pořadatelů a nadšenců jsou trhy provozovány a dále rozvíjeny. Velkou zásluhu na tom mají i pracovníci údržby obce, kteří na zvelebení a zkvalitnění areálu tržnice odvedli velký kus práce.

Budování tržiště je realizováno na základě společných jednání radních obce a vedení trhů.

Veškeré práce jsou zaměřeny na univerzální využití plochy areálu nejen pro Rosické trhy, ale i pro další akce, určené pro občany z obce a z blízkého okolí.

Po úspěšném provozu trhů v minulém roce bylo v letošním roce překročeno k těmto úpravám:
- zpevnění a rozšíření parkovací plochy pro 800 automobilů
- rozšíření prodejní plochy na 200 stánkových míst
- otevření další zastřešené prodejní plochy pro 40 stánkových míst k prodeji i nákupu za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Závěrem lze říci, že zájem prodejců a zákazníků stoupá. Proto je možno oprávněně předpokládat, že v návaznosti na ekonomické výsledky tržnice bude tento areál dále rozšiřován pro další akce, jako jsou např. motoristické burzy, výstavy a prodej drobného zvířectva, motoristické srazy a kulturní a společenské akce.

Vedení Rosických trhů
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany