Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali o naší snaze vybudovat poblíž Vašeho bydliště hospic.
Letos v únoru bylo založeno občanské sdružení Smíření s jednoznačným záměrem pomoci umírajícím a nemocným s nevyléčitelným a postupujícím onkologickým onemocněním.
Tato služba v současném zdravotnickém systému chybí, přesněji je prostřednictvím občanských iniciativ pomalu zaváděna. Chrudimský hospic oslovuje na základě prožitých zkušeností a zároveň mají potřebu pomoci.

Pro samostatnou stavbu máme k dispozici vhodný pozemek za gymnáziem poskytnutý městem Chrudim, podporu máme i ze strany Pardubického kraje a Magistrátu Pardubic i všech dalších příslušných státních zdravotnických a nezdravotnických institucí. Pro naplnění minimální potřeby kraje je v projektu počítáno s kapacitou 25 lůžek.
Na stavbu bychom rádi získali finance především z dotace Evropské unie-při splnění náročných podmínek by bylo možné získat až 75% potřebných prostředků (stavba by měla stát dle odhadu 70 mil. Kč). Doufáme rovněž ve finanční podporu kraje. Rovněž spoléháme (jako všechny ostatní hospice u nás i ve světě) na pomoc sponzorů, tedy i občanů. Proto je vyhlášena od 1.10.2003.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU HOSPICE V CHRUDIMI

Rádi bychom oslovil všechny, kteří chtějí pomoci ke zlepšení situace umírajících a jejich rodin. Hospic je osvědčená cesta, jak zajistit důstojné a pokud možno bezohledné umírání. Umožňujeme nepřetržitou přítomnost blízkých osob. Klade důraz na respektování nejen tělesné, ale i psychické a duchovní stránky osobnosti. V hospici nerozhoduje věk, vyznání, společenské nebo majetkové postavení. Rozhoduje diagnóza.
Poslání hospice naplňují lidé, kteří o nemocné kvalifikovaně s láskou pečují. Vytvořit takový tým je náš veliký cíl vedle stavby samotné. Je-li Vám tato myšlenka blízká, zveme Vás ke spolupráci.
K samostatné sbírce: Prosíme Vás o finanční příspěvek. K dispozici jsou vkladové poukázky Poštovní spořitelny na přepážkách všech větších pošt v okolí. Obsahují naši adresu a číslo účtu: 185917586/0300. Darující neplatí poštovné. Možná je i forma bezhotovostního převodu. Na požádání poskytneme potvrzení o převzetí daru pro daňové účely.
Vaše účast ve sbírce bude tím, co zřejmě rozhodne, zda nám EU dotaci poskytne. Výsledek sbírky bude pro unii důkazem naší ochoty spolupodílet se na projektu hospice.
Bude to náš hospic a v závěru našeho života může jednou sloužit i nám nebo našim blízkým.
Děkujeme za vaši pomoc

Kontaktní adresa:
Smíření – hospicové sdružení, na Šancích 1181, 537 05 Chrudim 4
Tel.: 721 438 077, IČO: 266 253 85

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany