Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Již několikrát jsme na stránkách Ozvěn apelovali na naše spoluobčany řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby nepoškozovali chodníky ve městě najížděním auty a stáním aut na nich. Chodníky ve většině případů nejsou konstrukčně provedeny tak, aby snesly stání mnohdy i nákladního automobilu. Na opravy takto zničených chodníků musí město zcela zbytečně vynakládat finanční prostředky, které by bylo účelnější využít jinde. Například nedávno provedená oprava části chodníku v Palackého ulici, spočívající pouze ve výměně obrubníků s urovnání a částečným doplněním dlažby přišla rozpočet města na 110 tis. Kč.
Smutné bylo, že několik dnů po dokončení opravy opět na chodníku stála zcela zbytečně auta. Připojené fotografie ukazují současný stav chodníku v Havlíčkově ulici s ulámanými obrubníky a nerovnou, částečně popraskanou betonovou dlažbou, který si opět v dohledné době vynutí zásah do městského rozpočtu, a část již zmíněného opraveného chodníku v Palackého ulici. Úmyslně jsme prozatím vybrali fotografie se správně parkujícími vozidly, tedy při kraji vozovky ve směru jízdy.
zelen Podobný přístup občanů – řidičů zaznamenáváme mnohdy také v souvislosti s poškozováním zelených ploch. Snahou pracovníků města je udržovat zeleň ve městě v dobrém stavu. Zelené plochy se pravidelně sekají, vysazují se křoviny do pruhů kolem chodníků, provádí se zalévání apod. Všechno toto opět stojí značné úsilí a finanční náklady. Je smutné, že občané na trávníky vjíždí automobily, využívají je na parkování aut i odstavování autovraků a velmi smutný je také pohled na čerstvě upravený a osázený záhon, který je již druhý den pošlapán.
Při snaze občany na jejich bezohlednost upozorňovat a vyžadovat nápravu se pracovníci Městského úřadu mnohdy setkávají s nepochopením až arogancí.
Žádáme spoluobčany, kteří mají zájem, aby vzhled města byl příjemný a chůze po městských chodnících byla bezpečná, aby svým chováním a pozorností napomohli zlepšení stavu, všímali si svého okolí a pomohli také s ukázněním těch spoluobčanů, kteří majetek města zcela zbytečně poškozují a ničí.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany