Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Stále se zvyšující objem separovaných odpadů (plastu, skla, papíru a nebezpečných odpadů) na území města Slatiňany svědčí o tom, že si většina z nás uvědomuje potřebu a význam třídění odpadu. I přesto Vám znovu připomínáme nutnost nejen třídit, ale zároveň i sešlapovat především plastové obaly, aby se tak snížil objem odpadu, a kontejnery byly maximálně využity.
Protože jsme si vědomi, že kontejnery na separované odpady na některých místech svým objemem nedostačují, žádáme Vás, abyste odpad neodkládali do okolí sběrných nádob, ale uložili do neplných kontejnerů na jiném, k tomu určeném místě, nebo uskladnili doma do doby vyprázdnění předmětných kontejnerů.

Petra Medunová, správa majetku města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany