Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Město Slatiňany nabízí k pronájmu na sekání trávy, případně na zahrady tyto pozemky:
parc. č. 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území Trpišov,
parc.č. 76/31 o výměře 912 m2 v kat. území Trpišova a
parc.č. 76/33 o výměře 767 m2 v kat. území Trpišov.
Nájemné je stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/rok na sekání trávy a ve výši 1,-Kč/m2/rok na zahradu. V případě zájmu o pronájem, zašlete na Městský úřad Slatiňany svoji žádost, případně se informujte na městském úřadě Slatiňany u slečny Medunové. dv.č. 8.
Nákres předmětných pozemků:
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany