Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí roku 2003

b) výsledek hospodaření města Slatiňany za 1. pololetí 2003

c) předběžný návrh Strojírny Potůček Slatiňany spol. s.r.o. na realizaci parkování autobusů a na postupnou realizaci širší spolupráce s cílem zajistit dílčí potřeby města pro podporu turistického ruchu

2. Schvaluje:

a) změnu rozpočtu č. 8 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 41 676 300,-

b) provedení dopravního značení mimo parkoviště v souvislosti se zřízením parkoviště pro autobusy na náklady města Slatiňany

c) zametání parkoviště pro autobusy údržbou města Slatiňany

d) udělení výjimky provozovateli hostince v Trpišově z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany

č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města dne 16.8. a 18.8.2003

e) udělení výjimky provozovateli Star Clubu ve Slatiňanech z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města od 1.9.2003 do 31.10.2003

3. Projednala:

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí roku 2003

b) hospodaření města Slatiňany za 1. pololetí 2003

4. Ukládá:

a) svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich Investičních fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů r. 2003

 

Základní škola Slatiňany

40 857,-Kč

Mateřská škola Slatiňany

20 981,-Kč

Základní umělecká škola Slatiňany

8 892,-Kč

Školní jídelna Slatiňany

111 354,-Kč

 

5. Stanovuje:

a) počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Slatiňany na 31 od 4. července 2003 do 30. listopadu 2003

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.září 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany