Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Dopisem MUDr. Vojtěcha Němečka, pověřeného řízením Nemocnice Chrudim, ze dne 19.6.2003 měli být starostové měst a obcí Chrudimska informováni o změnách v organizaci lékařské služby první pomoci (LSPP( ke dni 1.7.2003. Jak však ukázala následná jednání, některé původně předpokládané změny nyní nelze uskutečnit, neboť přesun LSPP do Nemocnice Chrudim bude možný až později.
Proto bylo dohodnuto, že LSPP bude ještě v dalším období, konkrétně od 1.7.2003 do 31.8.2003 provozována v dosavadních prostorách organizačně zajišťována dosavadními subjekty.
Přesto dojde ke dni 1.7.2003 k některým změnám, s nimiž Vás chceme seznámit.
LSPP bude od tohoto data provozována v pracovní dny 4 hodiny, a to od 16.00 do 22.00 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 9 hodin, a to od 9.00 do 18.00 hodin.
Změna bude rovněž v tom, že dosud sloužili LSPP dva praktičtí lékaři pro dospělé a jeden dětský lékař, od 1.7.2003 bude LSPP sloužit pouze jeden praktický lékař pro děti a dvě zdravotní sestry. Součástí LSPP již nebude návštěvní služba. Pacienty z obcí na Chrudimsku a z integrovaných obcí města Chrudim (Vestec, Medlešice, Markovice, Vlčnov a Topol) však bude v případě potřeby svážet Dopravní zdravotní služba provozovaná Pavlem Malým. Nebude tomu tak u obyvatel města Chrudimi a jeho místních částí, u nichž se předpokládá, že se do ordinací LSPP sami dostaví.
Na Seči LSPP samostatně sloužena nebude, a to ani v letních měsících.
MUDr. Jozef Balík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Pardubického kraje
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany