Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Ve dnech 23. - 25.května 2003 se uskutečnila návštěva zástupců partnerských obcí ze Švýcarska ve Slatiňanech. Z obce Freinstein - Teufen přijeli starosta Hans Ulrich Hofmann, místostarosta Werner Lienhard a radní Ralf Weber, z obce Rorbas radní Ruth Altstätter, Hans Peter Burri a Daniel Honegger.
Návštěva byla velmi krátká a tentokrát zaměřená spíše na poznávání krás Slatiňan a okolí. Při té příležitosti ale byla projednána i další partnerská spolupráce a její formy do budoucnosti.
Naši hosté přijeli do Slatiňan v pátek 23.05. až v 16.30 hod., protože letadlo, kterým přiletěli do Prahy, mělo velké zpoždění. Na radnici už je netrpělivě očekávali všichni členové Rady města. Po přivítání a vzájemném seznámení se konala mimořádná schůze Rady města Slatiňany, na které byla projednána partnerská spolupráce města Slatiňany a švýcarské obce Freinstein - Teufen. Dále následovalo velmi milé společné posezení. Poté se švýcarští radní odjeli ubytovat do mlýna Skály.
V sobotu dopoledne projevili naši přátelé přání prohlédnout si budovu školní jídelny. Byli velmi nadšeni vysokou úrovní vybavení kuchyně a příslušenství, překvapeni přísnými hygienickými předpisy pro přípravu jídel a ocenili i výkonnost kuchařek. Venku si prohlédli veřejně přístupné sportoviště pro děti a mládež, které se jim rovněž velmi líbilo. Poté odjeli do Chrudimě, kde obdivovali náměstí a nakoupili drobné upomínkové předměty.
Ve 12.00 hodin už byla švýcarská delegace očekávána v ÚSP ve Slatiňanech, kde právě probíhala multimediální akce "Člověk jako člověk" , jejíhož zahájení se Švýcaři zúčastnili. Potom následovala projížďka kočárem se zapřaženým čtyřspřežím půvabným okolím Slatiňan a prohlídka hřebčína. Nakonec jsme našim hostům ukázali dominantu našeho města - zámek i s přilehlým parkem.
Návštěva rychle uběhla a v neděli 25.05. v 10.00 hod. odjeli radní ze Švýcarska do Prahy na letiště. Podle jejich vlastního vyjádření se jim pobyt ve Slatiňanech moc líbil a s připraveným programem, ubytováním a naší pohostinností byli velmi spokojeni.
Ještě bych se chtěla zmínit o zvláštním daru, který nám naši přátelé přivezli ze Švýcarska na památku - červený kámen (40 kg), který v dávných dobách přinesl ledovec do blízkosti jejich obcí. Na kameni jsou vytesány znaky a názvy partnerských obcí Freinstein - Teufen a Rorbas. Každý občan má možnost si tento krásný kámen prohlédnout na naší radnici v prvním patře před pracovnou pana starosty.
Ing. Dagmar Fryšová, místostarostka
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.červenec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany