Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a)      upozornění ředitele ZŠ Slatiňany na nedostatky školních  budov  v oblasti hygienických požadavků a žádost ředitele ZŠ Slatiňany o udělení výjimky z vyhlášky č. 108/2001  Sb. adresovanou na Krajskou hygienickou  stanici, pracoviště Chrudim

2. Schvaluje:

a)      udělení výjimky provozovateli STAR Clubu ve Slatiňanech z obecně závazné vyhlášky  Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města od 1.7.2003 do 31.8.2003 v době od 22.00 hod. do 04.00 hod.

b)      pronájem pozemku parc. č. 534/11 o výměře 107 m v kat. území Slatiňany na zahradu  s právem oplocení paní Ďuriačové Antonii, Slatiňany za cenu 4,-Kč/m/rok, tj. celkem 428,-Kč ročně

c)      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 305/2 o výměře 9 m v kat. území Slatiňany k umístění reklamního zařízení o rozměrech 2,50 m x  1,10 m

d)      odložení projednávání zprávy: Poskytnutí odměn ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem na své příští jednání

e)      s platností od 5.6.2003 poplatek za užívání internetu pro veřejnost v Městské knihovně Slatiňany ve výši 7,50 Kč za každých započatých 15 minut, pro žáky a studenty poplatek ve výši 5,-Kč za každých započatých 15 minut

f)       program 6. zasedání zastupitelstva

g)      příspěvek ve výši 1 500,-Kč na ceny do soutěže pro TJ Spartak Slatiňany oddíl atletiky

3. Doporučuje zastupitelstvu města:

a)      předložené návrhy usnesení schválit

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.červenec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany