Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Koncem dubna proběhl v naší škola týden zaměřený na ekologickou výchovu pod názvem Týden Země. Od pondělí do středy byly vyučovací hodiny obohaceny o ekologickou tématiku, besedy a přednášky odborníků (např. Chráněné území Chrudimska, vodní fauna, ekoprojekty atd.). V pátek 2.5.2003 se uskutečnil exkurzní den. Žáci měli na výběr několik exkurzí s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Mohli tak navštívit Vydří farmu v Pavlově, Vírskou přehradu, Zoologickou zahradu v Jihlavě, Botanickou zahradu v Praze, Žehušickou oboru, Toulovcovy maštale, Botanicus či kaštanku v Nasavrkách a údolí Chrudimky. V měsíci dubnu a květnu působil na naší škole lektor anglického jazyka pan Antony Earl z Londýna. Cílem jeho přítomnosti bylo poskytnout dětem zkušenost kontaktu s rodilým mluvčím, což je při výuce cizího jazyka důležité převážně v oblasti výslovnosti, reálií a motivace k dalšímu studiu. V budoucnu bychom chtěli se zahraničními lektory nadále spolupracovat, nejen v oboru angličtiny, ale i němčiny. Přítomnost těchto lektorů předpokládáme na jaře příštího roku.
Na škole pracuje intenzivně kroužek peeraktivistů pod vedením p. uč. Trpišovské a Bártové a ve spolupráci s peeraktivisty Střední zdravotnické školy v Chrudimi vedenými p. uč. Hrochovou. 14. května se jejich zásluhou uskutečnil ve Slatiňanech „Květinový den“ (celostátní akce zaměřená na osvětu a prevenci rakoviny s vybíráním dobrovolného příspěvku). Počátkem června proběhne další ročník výměnných pobytů žáků ze Švýcarska (spřátelené obce Rorbas, Freienstein-teufen). 20 žáků naší školy, kteří byli vloni ve Švýcarsku, přivítá své zahraniční hosty na týden u nás. Hosté se seznámí s naší školou, navštíví hodiny výuky, dozvědí se něco o Slatiňanech a České republice. Na programu nebudou chybět ani společné poznávací zájezdy (Praha, Teplické sklaní město, Dobrošov,….). Nelekněte se tedy, až ve městě potkáte neznámé osoby, které Vám místo obvyklého pozdravu pokynou se slovy „Grüezi“.
Pro zájemce z řad žáků 9. tříd jsme připravili v polovině června základní vodácký kurz na řece Jizeře. Žáci tak dostali možnost si rozšířit své znalosti a dovednosti a zároveň prožít poslední společné chvíle se svojí třídou před koncem jejich školní docházky. V posledním červnovém týdnu se zúčastní zájemci z řad žáků a rodičů poznávacího zájezdu do Itálie (poloostrov Gargano).
Mgr. Vychodil Daniel, Mgr. Mandys Ivo
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany