Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Na základě upozornění občanů byl z lesního pozemku ve vlastnictví města Slatiňany, který se nachází na levém břehu řeky Chrudimky, nad lávkou ve Škrovádě u skal, odstraněn pracovníky údržby města přístřešek vybudovaný bez povolení.

Upozorňujeme občany města , že je v tomto lese, stejně jako v lesích obecně, zakázáno:

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat původní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Správa majetku města

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany