Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. 6. změna schváleného rozpočtu na rok 2003

2. Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2003

3. Pronájem st. parc. č. 270/2 o výměře 147 m a pozemkové parc. č. 680/7 o výměře 35 m v kat. území Slatiňany

4. Prominutí nájemného z pozemku v Presích za rok 2003

5. Mimořádná odměna u příležitosti životního jubilea ředitelky MŠ Slatiňany

6. Inspekční zpráva a protokol České školní inspekce, Pardubický inspektorát – oblastní pracoviště o kontrole v Mateřské škole Slatiňany

7. Informace o vyřízení žádosti za užívání místního poplatku za užívání veřejného prostranství před kavárnou na křižovatce

8. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 305/2 v k.ú. Slatiňany k umístění reklamního zařízení.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany