Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Klub Paprsek je neziskové sdružení rodičů s dětmi. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika maminek a sdružuje členy na základě společného zájmu. Cílem sdružení je zabezpečit a realizovat aktivity a vzdělávací programy pro rodiny s dětmi, nabízet volnočasové alternativní programy, umožnit rodičům vzájemně se neformálně a společensky stýkat, vzdělávat se a rozvíjet osobnost. Dále také obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a podněcování ekologického myšlení v rodinách. V současnosti klub sídlí v Mateřské školce ve Slatiňanech, která nám poskytla část svých prostor. Díky ochotě paní ředitelky a celého učitelského sboru máme k dispozici i několik hraček a základní cvičební náčiní. V klubu se scházejí maminky s dětmi kojeneckého až předškolního věku. Část času věnujeme cvičení dětí s rodiči a část výměně zkušeností, vzdělávání apod.
Zde se scházíme každou středu od 15 do 16 hodin. Každé úterý od 16 do 17 hodin probíhá cvičení rodičů s dětmi v hale TJ Spartak Slatiňany. Rádi přivítáme všechny nové zájemce, případné další informace poskytneme na tel. 469681487 nebo 469681855.
Chtěli bychom ve Slatiňanech vytvořit mateřské centrum, které by vytvářelo zázemí pro rodiny sdětmi. Mateřské centrum by podporovalo rodinu a její fungování a pomáhalo vytvářet podmínky, aby v rodinách vyrůstaly zdravé a šťastné děti, které si váží sebe i ostatních. Za tímto účelem by bylo třeba, aby sdružení mělo k dispozici prostory, které by bylo možno používat ve větší míře, než v současné době. Mateřské centrum by mělo možnost pravidelného setkávání pro rodiče s dětmi, organizovat zájmové kroužky a vzdělávací kurzy pro děti a rodiče, přednáškovou, klubovou a pobytovou činnost, pořádat kulturní, společenské a jiné akce pro veřejnost, spolupracovat s jinými organizacemi a orgány státní správa a samosprávy. Klub PAPRSEK
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany