Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Jednou z hojně navštěvovaných zajímavostí v okolí města je Kočičí hrádek. Kočičí hrádek je cíl mnoha rodinných výletů a výletů školních tříd a mateřských školek. Kočičí hrádek není jenom romantická stavbička k podívání, ale dodnes slouží k účelu, pro který byla zhruba před sto lety postavena, tj. pro potěšení a hraní dětí. Je samozřejmé, že při hrách se konstrukce hrádku zašpiní, nátěr se sedře, své odvádí také počasí. Může se stát, že při „lítých“ bojích při dobývání hradu nebo jeho obraně občas dojde i k drobnému poškození vlastní stavbičky ( i když je možné konstatovat, že hrádek byl postaven „fortelně“ ).
Kočičí hrádek byl naposledy opravován v roce 1992. Tehdy byly především obnoveny nátěry. Deset let je poměrně dlouhá doba, bylo proto zřejmé, že je nutné přikročit k další údržbě této stavbičky. Nátěry byly již značně opotřebované, byly zjištěny odpadlé části cimbuří i několik drobnějších prasklin ve zdivu. S údržbovými pracemi bylo započato v závěru loňského roku, deštivý podzim však nedovolil práce dokončit úplně. Teprve teplé dny na přelomu března a dubna letošního roku umožnily dokončit nátěry a tím i celou akci.
Udržovací práce bylo možné provést za pomoci dvou firem: Domácí firma pana Jiřího Dymáka Česká stavební huť, která provedla veškeré práce za minimální režii a firmě STOMIX Hradec Králové, která darovala fasádní barvy pro nátěr stěn. Oběma firmám patří poděkování.
Věříme, že kočičí hrádek vydrží dlouhou dobu tak hezký, jak je v současné době. K tomuto jistě přispějí všichni návštěvníci ohleduplným chováním k této zajímavé stavbičce a udržováním pořádku v jejím okolí.
A. Odvárka , vedoucí odboru výstavby a ŽP

Paní Květa Jeništová z Nových Hradů, která je častou návštěvnicí Kočičího hrádku u nás ve Slatiňanech, nám v souvislosti s opravou tohoto hrádku zaslala pohádku ze své vlastní tvorby, kterou, jak sama píše, velmi často vypráví svým vnoučatům. Rozhodli jsme se, že Pohádku O Kočičím hrádku zveřejníme v našich ozvěnách, neboť bychom chtěli splnit velké přání paní Jeništové - aby se pohádka dostala do rukou mnoha dětí, které by tuto pohádku mohli představit také v kreslené podobě.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany