Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
František Schmoranz st. (1814 - 1902), architekt a konzervátor památek, vyučil se zedníkem v Kutné Hoře, později studoval na vídeňské akademii. Byl asistentem stavitele B. Škvora ve Žlebech, od 30. let žil ve Slatiňanech, ale působil především v Chrudimi. Jako městský stavitel v letech 1844 - 1871 výrazně přispěl ke stavební proměně města zničeného zhoubným požárem v roce 1850 - kromě přestavby hlavního chrudimského chrámu v letech 1857 - 1879 a kostelů sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kníže provedl mj. přestavbu chrudimského divadla, městské nemocnice, přístavbu a stavbu několika školních budov (především chrudimské budovy zdejšího gymnázia), projektoval a vedl dále stavbu krajského soudu a také dvou mostů přes řeku Chrudimku (stopy jeho tvůrčí architektonické činnosti najdeme ovšem také mj. v Hradci Králové, Pardubicích, Poličce, Žlebech, Trutnově, Vysokém Mýtě a samozřejmě také ve Slatiňanech). V roce 1853 byl jmenovám konzervátorem ústřední komise pro ochranu památek ve Vídni. Od 16.1.1889 byl čestným občanem města Chrudimě.
Literatura: I-Šulc: Rod Schmoranzů ze Slatiňan - mozaika z dějin rodu, 2002.
Synové: František Schmoranz ml. (1845 - 1892) - architekt, akad. Malíř Josef Schmoranz (1855 - 1938) - malíř a středoškolský pedagog, Jan Schmoranz (1857 - 1899) - stavitel, Gustav Schmoranz (1858 - 1930) - architekt a ředitel divadla.

František Schmoranz ml. (1845 - 1892), architekt. Vystudoval reálku v Kutné Hoře a pražskou polytechniku (1863 - 1868). V období od roku 1869 do roku 1874 prováděl stavitelskou a dokumentační práci v Egyptě. V roce 1874 si ve Vídni společně s J. Machytkou zřídil architektonickou kancelář. Od roku 1882 byl inspektorem textilních průmyslových škol a v roce 1885 se stal prvním ředitelem uměleckoprůmyslové školy v Praze. V roce 1873 získal řád Františka Josefa I. a v roce 1876 získal turecký řád Medžidžie. Dílo: egyptsko-súdánské oddělení na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 (jedna z četných zakázek egyptského místokrále v Káhiře), lázeňská budova v Trenčianských Teplicích - turecké lázně Hammam (1885 - 1888/, desítky projektů staveb realizovaných po celé Evropě i v českých městech (v Chrudimi navrhoval přestavbu Wiesnerova domu č.p. 55/IV, novostavbu zdejšího děkanství, průmyslové školy atd.).
Literatura: I. Šulc: Rod Schmoranzů ze Slatiňan - mozaika z dějin rodu, 2002.
Autor: Ing. Milan Vorel, Trvalý odkaz, Historie, Město, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany