Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
ZUŠ Slatiňany zve všechny děti i dospělé na přehlídku dětských souborů, která se uskuteční v neděli 1.6.2003 od 13.45 do 18.00 hodin na zahradě ZUŠ. V bohatém programu s názvem „Pohádková neděle“ se představí divadelní soubory: Rarach při ZUŠ Slatiňany, Lukavánek z MŠ Lukavice a dramatický kroužek dětí z MŠ Lukavice a dramatický kroužek dětí z MŠ Slatiňany, taneční kroužky ÚSP, ZŠ a ZUŠ Slatiňany a hudební skupiny ZUŠ Slatiňany. Zpestřením programu bude vystoupení skupiny historického šermu Rollynda z Pardubic. A možná přijde i kouzelník!
Součástí programu budou i dětské soutěže o ceny. Občerstvení pro veřejnost je zajištěno.
Těšíme se na Vaší účast!
Za ZUŠ Slatiňany Petr Šotta
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany