Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Město Slatiňany
Městský úřad Slatiňany

příjme pracovníka do odboru výstavby a životního prostředí na pozici referent dopravy a životního prostředí na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou).
Požadujeme SŠ vzdělání (vhodný technický, ekonomický nebo zemědělský směr), bezúhonnost.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2003.Zájemci o toto zaměstnání podají k městu Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany do 2. června 2003 písemnou přihlášku.
Tato přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (cizí státní přísl.)
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany