Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vyhláška města Slatiňany č. 1/98 o místních poplatcích ukládá vlastníkům psa podat přiznání k poplatku ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě je rovněž nutné ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Stává se velice často, že vlastník psa až v době, kdy obdrží složenku k úhradě poplatku, odhlašuje psa např. z důvodu úhynu. Zanikne-li poplatková povinnost, MěÚ zjištěný poplatek vyšší než 50,-Kč vrací. V případě přihlášení nového psa se platí poplatek ze psů starších 6 měsíců.
Upozorňuji na povinnost označit psa známkou. Ztrátu známky je také nutné do 15 dnů ohlásit na MěÚ. Vyskytne-li se nutnost odchytit volně pobíhajícího psa, zjišťujeme nejprve, zda má pes známku, abychom mohli kontaktovat majitele. Pokud tomu tak není, neoznačený pes putuje do útulku. V letošním roce jsme dvakrát požádali Městkou policii Chrudim o odchyt psa. V prvním případě si majitel psa z útulku vyzvedl, druhý pes je dosud v útulku.
Zjištěnému vlastníkovi se náklady s odchytem, převozem do útulku a ustájením psa přeúčtovávají, u nezjištěného majitele náklady hradí město.
Žádáme znovu majitele psů, aby psům zabránili volně se pohybovat po městě. Jedná se nejen o nebezpečí napadení psem, ale také o znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. Město se stará o udržení pořádku a čistoty ve městě, ale jeho snaha je ztěžována nekázní mnoha občanů.
Hana Hanušová, HSO
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany