Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 284/2002 Sb. a č. 564/1190 Sb. usnesením č. 24/2002 ze dne 16. září 2002 zřídilo od 1. ledna 2003 namísto organizačních složek Mateřská škola, Školní jídelna mateřské školy, Základní škola a Školní jídelna základní školy příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní jídelna. Tímto došlo nejen ke změně právní formy (vznik samostatných právnických subjektů), ale i ke vzniku nových organizací (Mateřská škola sloučená se Školní jídelnou mateřské školy, Školní jídelna).
S ohledem na tyto skutečnosti, které znamenají daleko vyšší nároky na řízení a hospodaření organizace Rada města Slatiňany rozhodla 23. září 2002 vypsat konkurzy na funkce ředitelů nově vzniklých příspěvkových organizací.
Vzhledem k tomu, že ředitel ZUŠ byl vybrán konkurzem v r. 1994 a ZUŠ Slatiňany přešla do právní subjektivity již od 1. ledna 1996, nebyl v r. 2002 důvod vypisovat konkurs na funkci ředitele ZUŠ.
Rada města Slatiňany pokládá za vhodné informovat veřejnost o těchto skutečnostech.
Rada města Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany