Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

2. Hospodaření města Slatiňany za rok 2002 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu

3. 4. změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2003

4. Hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2002

5. Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené městem Slatiňany na r. 2003

6. Schvalování rozpočtových opatření do výše 100 000,-Kč- upřesnění

7. Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ)

8. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany

9. Měsíční odměny členům zastupitelstva

10. Poskytnutí půjček z FRB o informace o využití prostředků FRB

11. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 15/1 v kat. území Slatiňany

12. Záměr převodu pozemkových parc. č. 204/1 a 204/4 a stav

13. Záměr prodeje pozemkové parc. č. 137/18 v katastrálním území Trpišov

14. Záměr prodeje pozemkové parc. č. 534/011 v kat. území Slatiňany

15. Záměr prodeje pozemkových parcel č. 680/5 a 680/6 v kat. území Slatiňany

16. Záměr koupě pozemků v kat. území Škrovád

17. Bezúplatný převod stavby domu čp. 66 (Švýcárna) ve Slatiňanech vč. přilehlých nemovitostí

18. Směna pozemků v katastrálním území Škrovád

19. Zrušení usnesení Městského zastupitelstva č. 11/2000 ve věci odprodeje pozemků

20. Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v rozsahu dovozu obědů

21. Mikroregion Chrudimsko

22. Pověření kontrolního výboru

23. Schválení uzavření smlouvy o přijetí úvěru na dofinancování výstavby nájemních bytů

24. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 681/1

25. Pojmenoví ulic

26. Vlastnictví pozemků pod chatami (Borek)

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany