Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. Program zasedání ZM Slatiňany

2. Inventarizace majetku a závazků města Slatiňany za rok 2002

3. Přidělení bezbariérového bytu 1 + 1

4. Žádost o změnu užívacího práva na byt

5. Stanovení výše ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu včetně příslušenství v přízemí čp. 287 ve Slatiňanech

6. Záměr části pronájmu pozemkové parc. č. 183/4 v k.ú. Slatiňany za účelem parkování motorových vozidel a umístění buňky

7. Pojmenování ulic ve Slatiňanech a Škrovádu, označení ulic a domů

8. Mandátní smlouva

9. Nakládání z částí pozemku parcel. č. 681/1 v k.ú. Slatiňany

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany