Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Martin Köcher (1859 - 1934),technik, od roku 1882 byl nepřetržitě (kromě krátkého pobytu v nově postaveném cukrovaru v bosenské Usoře) zaměstnán v cukrovarech knížete F.J. Auersperga. V roce 1904 byl jmenován správcem a později ředitelem cukrovaru ve Slatiňanech. Zasloužil se především o vybudování nového závodu po požáru starého závodu v roce 1915. Byl také členem výboru Spolku československých rafinérií cukru, Sdružení pardubických cukrovarů, správní rady rolnických cukrovarů Hostačov a Žleby. Studoval gymnázium v Litomyšli a vysokou školu technickou ve Vídni. Ve Slatiňanech byl dlouholetým členem obecního zastupitelstva a městské rady, vedoucím místního stavebního úřadu a členem místní školní rady. Jeho zásluhou byla postavena nová školní budova pro obecnou a měšťanskou školu, vydlážděny zdejší ulice, apod. Byl také členem Sokola, Okrašlovacího spolku a jiných veřejných korporací. Literatura: In memoriam ředitele M. Köchra, Východ 7.12.1934.

                                                                        

Slatiňák Miroslav Kroufek

Ke stručné informaci o M. Kroufkovi, zveřejněné v březnových Ozvěnách, připojuji jeho fotografii. Na ni stojí před svým obchodem, který převzal po svém otci Františkovi. Čerpací benzínová stanice patřila rovněž k jeho živnosti a byla zřízena jako první v našem městě v roce 1929. Pak jej následoval i drogista J. Vojtěch. Bývalý obchod Kroufka je dnes přeměněn na prodejnu nábytku a bytových doplňků na třídě T.G.Masaryka.

                                                                                              Ing. Milan Vorel
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany