Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Spokojené a šťastné dítě = zdravý a vyrovnaný člověk, který si váží sám sebe, ale i druhých......

Při výchovných činnostech vycházíme z potřeb dítěte a dbáme na jeho harmonický rozvoj prožitkovými a pocitovými vjemy.

Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Dítě je středem zájmu a vše je vzájemně propojeno.

Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontální a řízené aktivity a to vše na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky.

Snažíme se o to, aby se děti v MŠ cítily dobře, spokojeně a bezpečně. Při příchodu do budovy děti i jejich rodiče vítá tichá a relaxační hudba, která pozitivně působí na zklidnění a pozitivní vykročení do nového dne.

Rodiče mají možnost v MŠ pobývat spolu se svými dětmi, a tím si děti lépe zvykají na nové prostředí.

Všechny dětí mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodňováno.
Děti jsou vedeny k empatii, přátelství, samostatnosti a toleranci.

Využíváme pochvalu a pozitivní hodnocení.

Dětem nabízíme i nadstandartní péči:

Hru na zobcovou flétnu (Veselé pískání)
Hovorovou angličtinu
Logopedicku poradnu
Kineziologickou poradnu
Plavecký výcvik

Dětem v MŠ je poskytována strava, která odpovídá hygienickým normám, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Dětem je umožněn i pitný režim, kdy mají možnost kdykoliv v průběhu dne pít bylinkové nebo ovocné čaje. Je omezován i podíl cukru. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti se do jídla nenutí. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžitě kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, ale i v interiéru školy. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí. Dětí nejsou nuceny nehnutě ležet, ale jsou jim nabízeny klidné aktivity, které posilují dětskou psychosomatiku /zařazují se prvky jógy, relaxační a hudební chvilky, pohádky..../, citově se rozvíjejí a uvolňují.

                                                                                  Marta Korečková, ředitelka MŠ Slatiňany

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany