Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Koncem dubna proběhne ekologicky zaměřený projektový týden země. Jeho cílem je prohloubit ekologické povědomí, poukázat na důležitost problematiky a uvědomit si některé důležité souvislosti.

Od pondělí do středy 28. - 30.4 se tedy ve všech předmětech zaměříme na ekologickou problematiku. Některé předměty budou spojeny do větších celků, připravují se i besedy s odborníky, promítání diapozitivů, soutěž v poznávání přírodnin, ekobrigáda atd.

V pátek 2.května celý projektový týden vyvrcholí exkurzním dnem. Všechny exkurze budou přírodovědné a ekologicky zaměřené a žáci si budou moci vybrat napříč třídami mezi několika místy: např. Vydří farma Pavlov, Stvořidla, Jihlava ZOO, vodní elektrárna Vír, Žehušice, Toulovcovy Maštale, nasavrcká kaštanka a Krkanka, Botanická zahrada Praha.

Žáci druhého stupně budou na základě zkušeností a poznatků z exkurze zpracovávat práci ve vybraném předmětu.

V měsíci dubnu proběhne ve třech třídách výměna zastaralých a nevyhovujících lavic a židlí.

V květnu se několik tříd chystá na školy v přírodě, žáci 9. tříd budou mít několikadenní sportovní kurz

Mezi další velké akce, které nás čekají, je návštěva žáků spřátelené obce Rorbas Freinstein, kteří k nám zavítají v prvním červnovém týdnu. Vloni v červnu pobývalo 20 žáků naší školy týden ve Švýcarsku, nyní budeme hostiteli my. Tato již tradiční akce je velmi důležitá nejen pro motivaci a podporu výuky cizích jazyků, nýbrž i na poli mezikulturních vztahů a rozšiřování obzorů.

Koncem června proběhne pro zájemce z řad žáků 2. stupně  výukový zájezd v rámci zeměpisu, historie a tělesné výchovy do Itálie.

V hlavní budově školy byl zřízen bufet, kde si žáci mohou zakoupit občerstvení (pečivo, jablka, nápoje).

Pod vedením p. uč. Moniky Trpišovské a Ivy Bártové a ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Chrudimi byla vytvořena z žáků 6. - 8. tříd  poměrně početná skupina protidrogových peeraktivistů, kteří jsou cvičeni ve schopnosti působit preventivně v rámci svých třídních kolektivů.

V rámci základního školství připravuje ministerstvo školství výrazné změny. Jedná se především o tzv. Rámcový vzdělávací program, jehož cílem je více přiblížit práci základních škol potřebám moderní společnosti. V souvislosti s těmito chystanými změnami se i náš tým učitelů účastní různých vzdělávacích akcí. Kromě vysoké účasti našich učitelů na vzdělávacích akcích Pedagogického centra v Pardubicích se téměř celý sbor účastnil dvoudenního semináře s názvem  „Proč měnit školu“ na ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi, která je zároveň jednou z pilotních škol Rámcového vzdělávacího programu. Další inspirativní seminář byl přímo u nás ve škole, kam jsme si pozvali odborníky ze Společnosti pro mozkově kompatibilní učení z Prahy na téma „Respektovat a být respektován“.

                                               Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Ivo Mandys - vedení školy

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany