Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města projednala:

a) udělení výjimky  z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001

b) cenu za nájem z plochy hrobového místa a cenu za služby spojené s provozem hřbitova

c) ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.4.2003

d) pronájem nebytových prostor

e) pronájem pozemkové parcely

f)  přidělení bytů

g) obhospodařování lesních  pozemků a porostů  ve vlastnictví města Slatiňany

h) poskytnutí finanční podporu republikové abilympiádě 2003

i) použití znaku města Slatiňany na titulní stránku almanachu organizaci JUNÁK

j) uzavření víceúčelového hřiště za školní jídelnou na dobu nezbytně nutnou

k) snížení nájemného v bytě

l) změnu nájemní smlouvy na byt 1 + 1

m) poskytnutí příspěvku pro Farní charitu Chrudim

n)  plán pěstební a těžební činnosti v městských lesích na rok 2003

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.duben 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany