Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty v Řecku a Chorvatsku pod, dnes již tradičním názvem, MOŘSKÝ KONÍK.

Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21 denních turnusech v době od 29.5.2003 do 9.10.2003.

Pobytů se mohou zúčastnit děti, které:

 • budou ke dni podání Návrhu pojištěny u VZP ČR
 • v roce 2003 dosáhnou alespoň 7 let věku a ve školním roce 2002/2003 současně navštěvují 1. třídu základní školy nebo ještě v roce 2003 ještě nedosáhnou 17 let
 • jsou chronicky nemocné níže uvedenými onemocněními
 1. I. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
 • psoriáza všech forem nebo rozsáhlý atopický ekzém
 • tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích
 • bronchiální astma a jeho podskupiny
 • chronická obstruktivní plicní nemoc
 1. II. pořadí naléhavosti (pro zařazování dětí):
 • alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem
 • chronický zánět vedlejších nosních dutin

Jako dárek nabízíme svým pojištěncům v letošním roce - u příležitosti konání 10.ročníku akce Mořský koník - mimořádnou 20 % slevu na úhradu léčebného pobytu dítěte, pokud jsou i jeho rodiče pojištění u VZP ČR nepřetržitě od roku 1992.

(event. u cizinců od počátku jejich pobytu v ČR, za nepřetržité je považováno pojištění i v případě, kdy jeden nebo oba zákonní zástupci museli pojištění u VZP přerušit z důvodu práce v zahraničí či z důvodu výkonu vojenské základní služby a to na dobu nezbytně nutnou).

Bližší informace k podmínkám účasti obdržíte v Okresní pojišťovně v Chrudimi, osobně nebo na níže uvedených číslech. Podrobné informace mohou poskytnout i praktičtí lékaři.

Vyplněné Návrhy osobně přijímá v termínu od 27.1.2003 do 7.3.2003 osobně za účasti obou rodičů OP VZP Chrudim, Havlíčkova ulice 1053, číslo telefonu 469616194, 469616111.

Úřední hodiny OP VZP Chrudim:

Pondělí 7.30 - 17.00

Úterý 7.30 - 15.30

Středa 7.30 - 17.00

Čtvrtek 7.30 - 15.30

Pátek 7.30 - 14.00

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany