Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Toto občanské sdružení chce zaměřit své aktivity na zvelebení a propagaci města. Domníváme se, že v této převážně ekologické oblasti co zlepšovat. Vzhledem k zeměpisné poloze města, které leží na úpatí Železných hor, je jeho okolí předurčeno ke krátkodobému odpočinku návštěvníků z blízkých průmyslových měst.

Od minulých generací jsme převzali pomyslnou štafetu okrasného (ošetřovaného) i ekonomicky využívaného svahu na severovýchodním úbočí lesnatého návrší Hůra. V tomto přírodním areálu se nachází dendrologicky cenné exempláře, ohrady s výběhy koní, skalní výchozy s dalekými výhledy a zajímavé památky z 19. a 20. století.. Ke zpřístupnění všech těchto lokalit slouží jednak turistické značení (modrá značka je trasa vlastivědné stezky Krajem Chrudimky) a dále místní naučný okruh "Kočičí hrádek" z r. 1998 - 1999, vycházející od tzv. klapačky, branky, uzavírající horní část zámeckého parku.

Hlavním posláním této iniciativy je udržet přírodní atributy celého území a dle příkladu našich předků více dbát o jeho přirozený vzhled a věnovat stálou pozornost ochraně přírody. Jsme si vědomi toho, že některým civilizačním zásahům do krajiny se nedá zabránit. Je třeba postupovat vždy velmi citlivě vůči okolí.

Přípravu vydání alba starých pohlednic a fotografií Slatiňan ve spolupráci s MěÚ je třeba kvitovat jako první ediční počin vůbec!

Za přípravný výbor Ing. MilanVorel

zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany