Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Miroslav Kroufek (1905 - 1973), sportovec a amatérský filmař, živnostník ve Slatiňanech, průkopník dálkového plavání. 11.8.1935 přeplaval stylem prsa za 1 hodinu 48 minut na délku Sečskou přehradu (tj. uplaval 7 km). V září 1936 vytvořil rekord v dálkovém plavání v Itálii při překonání úžiny mezi Benátkami a ostrovem Lido. Byl také vynikajícím lyžařem a startoval v prvních ročnících pardubické Zlaté přilby. Po Miroslavu Kroufkoví (amatérském filmaři) se uchoval především snímek Jaroslav Vrchlický a jeho milé Slatiňany a film o Matěji Rejskovi z Prostějova - propagoval jeho narození v osadě nedaleko Žumberk. Kroufkovi zájmy však byly mnohem širší: zajímal se o astronomii, byl členem chrudimského symfonického orchestru. Ocenění: Memoriál Miroslava Kroufka - plavecký maratón (na 5 km), jenž byl zásluhou oddílu otužilců a dálkového plavání TJ VCHZ Synthesia v Pardubicích uspořádán na Sečské přehradě poprvé v roce 1975. Literatura: Almanach vydaný při příležitosti I. memoriálu M. Kroufka na Sečské přehradě (1975).

Jan Kokeš (1812 - 1967), malíř, rytec, řezbář a sochař. Navštěvoval vídeňskou akademii (byl žákem profesora F.J.Waldmüllera) a ryteckému umění se naučil u Aloise Petráka. Byl uměleckým tkalcem a později kresličem ornamentů. Přibližně od roku 1850 působil v Chrudimi jako malíř obrazů a sochař. V závěru života se odstěhoval do Škrovádu, kde si zřídil kamenickou dílnu. Namaloval četné portréty, svými obrazy vyzdobil kostel v Polomu u Trhové Kamenice (oltářní obraz sv. Kunhuty) a v Licibořicích (sv. Michael). Jako sochař se účastnil i rekonstrukce hlavního chrudimského kostela, výstavby chrudimské Martiniho nemocnice. Společně s Josefem Papáčkem opravil oltář v bývalém městském špitále a podle nákresu Františka Schmoranze provedl řezbu Chrudimi. Na výstavě Průmyslového muzea v Chrudimi na přelomu let 1910 a 1911 mohli návštěvníci kromě několika portrétů (mj. i jeho vlastní podobizny( zhlédnout i cennou kresbu chrudimské Žižkovy věže, jež je dnes v majetku chrudimského okresního muzea. Literatura: Výstava obrazů malířů chrudimských (výstavní katalog, 1911).

 

Autor: Ing. Milan Vorel, Trvalý odkaz, Historie, Město, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany