Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Vážení rodiče,

Koncem ledna jsme Vám posílali dotazník ohledně začátku vyučování, podobě a termínech třídních schůzek a dalších Vašich připomínek.

Výsledky dotazníku:

1. Téměř 3/4 rodičů si přejí, aby vyučování začínalo v 7.45 jako doposavad

2. Více než 3/4 rodičů vyhovuje dosavadní model (dvě třídní schůzky ročně)

3. Asi 1/4 rodičů by uvítala zavedení konzultačních dní

4. Nadpoloviční většina rodičů si přeje, aby třídní schůzky začínaly později a byl větší časový odstup mezi třídní schůzkou na přístavbě a v hlavní budově školy

 

V dotazníku následovaly dále připomínky k průběhu třídních schůzek. Několika rodičům nevyhovoval systém obcházení jednotlivých vyučujících a uvítali by, aby jednotliví vyučující obcházeli třídy. Zde se však dostáváme do rozporu s některými obecně platnými předpisy, protože citlivé údaje nelze probírat za přítomnosti ostatních. Pokusíme se však uspořádat příští třídní schůzku trochu jiným způsobem, abychom zamezili časovým prostojům. Obecně platí, že schůzky budou začínat později a s větším časovým odstupem mezi přístavbou a hlavní budovou. Kromě toho uspořádáme i výše zmíněné konzultační dny, kde se vytvoří častěji než doposavad prostor pro individuální jednání mezi rodiči a vyučujícími.

(příště komentář k dalším připomínkám)

Mgr. Daniel Vychodil

 

 

Zápis do 1.tříd

Dne 24.1.2003 se na Základní škole ve Slatiňanech uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. I u nás jsme pocítili snižující se počet dětí, a tak v příštím školním roce by mělo poprvé usednout do lavic 36 žáků.

ZŠ Slatiňany děkuje za dárky, které poskytli rodiče některých žáků: Prachařovi, Androvi, Tilšerovi, Brychtovi, Hromádkovi, Hudcovi, Ročňákovi, Drahokoupilovi, Pilařovi, Kudynovi.

Poděkování za drobné dárky patří též majiteli obchodu Adriana panu Drášilovi.

Mgr. Daniel Vychodil, ředitel ZŠ

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany