Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

v Kunčí na návsi 8.3.2003 08.00 - 10.00 hodin

v Trpišově na návsi 8.3.2003 10.30 - 12.30 hodin

na Starém náměstí ve Slatiňanech 15.3.2002 08.00 - 10.00 hodin

na návsi ve Škrovádě 15.3.2003 10.30 - 12.00 hodin

Uložení odpadu do přistavěných kontejnerů bude zdarma pro trvale hlášené občany, vlastníky rekreačních objektů a pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání (na základě předložené smlouvy s městem Slatiňany).

Nebezpečnými odpady jsou např.:lednice, televizory, baterie, barvy, znečištěné tkaniny od oleje, zářivky, asfalt s obsahem dehtu, nádobky od spreje atd.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany