Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Schváleno usnesením městské rady č. 4/2003 ze dne 29.1.2003

Každý člen rady se ve svěřené působnosti důkladně seznámí s platnými předpisy s danou oblastí.

Potřebné materiály (předpisy apod.) a informace poskytne členům rady městský úřad.

Bližší zaměření jednotlivých členů rady na konkrétní oblasti v působnosti města a městské rady je pro práci rady a pro jednání zastupitelstva nezbytné.

 

 

Ing. Dagmar Fryšová - Hospodaření města

 • příprava návrhu rozpočtu
 • hospodaření podle schváleného rozpočtu
 • návrhy na případné potřebné změny rozpočtu
 • evidence majetku
 • majetek města, inventarizace
 • hospodaření s majetkem města - pronájmy
 • vybírání místních poplatků
 • evidence a vymáhání pohledávek
 • vyhlášky, předpisy, finance s tím související
 • požární ochrana

Ing. Aleš Kubát - Výstavba města

 • potřeby města - výstavba , rekonstrukce - návrhy do plánu a rozpočtu
 • plnění dle schváleného rozpočtu
 • zadávání zakázek, výběr dodavatele
 • průběh staveb a rekonstrukcí, termíny
 • záruční lhůty, užívání a uplatňování reklamací
 • práce SÚ
 • vyhlášky, předpisy, finance s tím související

Miloslav Kubín - Správa majetku města, úklid a údržba města, dopravní obslužnost

 • pořádek a čistota ve městě
 • údržba mobiliáře a dalšího majetku
 • užívání veřejného prostranství
 • poplatky za užívání veřejného prostranství
 • údržba zeleně
 • ochrana ŽP
 • nakládání a likvidace komunálního odpadu
 • vyhlášky, předpisy, finance s tím související
 • dopravní obslužnost

Rostislav Meduna - Sociální věci, kultura, společenské a sportovní organizace

 • kontrola vyhledávání a evidence potřebných občanů
 • návrhy na umístění občanů v DPS, DD
 • činnost PS a DPS
 • poplatky - výše a úpravy dle nákladů a platných předpisů
 • možnosti kulturního a společenského vyžití občanů, potřeby doplnění
 • propagace města - stav, návrhy

Petr Lukáš - bytové hospodářství

 • hospodaření s byty
 • májemné
 • údržba bytů ve vlastnictví města
 • pasporty bytů
 • bytová situace ve městě
 • bytová výstavba
 • Fond rozvoje bydlení

Marie Málková - Školství

 • stav školství ve městě
 • výuka a výchova žáků, rozvoj
 • hospodaření podle předpisů a schváleného rozpočtu
 • hospodaření s majetkem města a péče o svěřený majetek
 • péče o prostranství v okolí školských zařízení, školní pozemky
 • školní stravování

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany