Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V loňském roce se začalo splňovat dlouholeté přání slatiňanských rybářů - odbahňování městských rybníků v Kunčí. Zastupitelstvo města Slatiňan mělo tento záměr již ve volebním programu minulého období. Předpokladem pro jeho uskutečnění bylo získání potřebné dotace z ministerstva zemědělství, která byla podmíněna předložením projektu s příslušným rozpočtem. Místní organizace ČRS uzavřela smlouvu s městem o poskytnutí částky 250 000 Kč na úhradu projektových prací a dalších nákladů ze svých prostředků a městské zastupitelstvo jako protihodnotu schválilo prodloužení končícího pronájmu rybníků na dobu 25 let.

Rybáři se zároveň zavázali dále odpracovat 2 000 brigádnických hodin při odbahňovacích pracích, či dle potřeb města. V roce 2002 ještě před povodněmi byla dotace městu přidělena, byla vybrána dodavatelská firma a v měsíci říjnu po výlovu rybníku „Mazánek“ byly práce zahájeny a koncem listopadu skončeny. Po provedení kontroly provedených prací orgány ministerstva zemědělství je umožněno následné napuštění. V roce 2003 by pak měl po slovení přijít v letních měsících na řadu rybník „Náveský“. Při těchto pracích by také mělo dojít k obnovení a úpravě tzv. jalového přepadu, který byl zrušen při stavbě vodovodu do Kunčí a tento přepad by udržoval výšku hladiny rybníka na projektované výši a tak konečně by měly odpadnout některé dosavadní dohady mezi občany Kunčí a rybáři. Po dokončení všech prací na rybnících by se měly tyto objevit v nové kráse a je si jenom přát, aby u nich našli nejen rybáři, ale i všichni slatiňanští občané příjemný oddech a odpočinek.

I když prozatím nebyla zapotřebí pracovní pomoc rybářů, odpracovali tito v uplynulém roce ve prospěch zkrášlení okolí města a životního prostředí celkem 453 hodin, z toho 20 hodin na čištění řeky ve městě, 66 hodin při čištění příkopu příjezdových silnic a 367 hodin na úpravě návrší Vrchlického. I v letošním roce samozřejmě chceme pokračovat v této činnosti.

Naše organizace se také zapojila do pomoci postiženým povodněmi a na celostátní konto poukázala částku 10 000 Kč. Protože si je vědoma potřebnosti práce s mládeží pořádá již tradičně v létě pro mladé rybáře soustředění na chatě v Šiškovicích s bohatým programem a rybářské závody na rybníce.

Může se však pochlubit i něčím navíc - reprezentací nejen naší rybářské organizace, ale i města Slatiňany v celostátním měřítku. V září roku 2000 se skupinka nadšenců seskupených kolem rybářů z rodiny Tichých ze Škrovádu začala zúčastňovat celostátních rybářských závodů v přívlači a v témže roce v kvalifikačním závodě o Štěchovický pohár se zástupci našich rybářů umístili na 1. a 2. místě a postoupili tak pro rok 2001 do celostátní 2. ligy . V tomto roce pak se celkově umístili na 2. místě a vybojovali si tak pro následující rok 2002 postup do 1.ligy. Zároveň se jediná žena tohoto družstva Markéta Tichá stala mistryní republiky. Tento rok byl pak pro závodníky představované Eduardem, Tomášem, Michalem a Markétou Tichých a Janem a Alešem Korbelovými zatím nejúspěšnější, kdy na řadě závodů se umístili na 1. a 2. místě a vůbec celkově první místo celostátně pak získal Tomáš Tichý, který se tím kvalifikoval i na mistrovství světa, které bude pořádáno v příštím roce. Úspěchy družstev našich rybářů nutno vysoce ocenit, uvážíme-li, že soutěží se zúčastňuje v každé lize16 družstev z celé ČR. Držíme jim všem palce a věříme, že budou i nadále reprezentovat nejen naši rybářskou organizaci, ale i celé naše město Slatiňany v celostátním měřítku.

Místní organizace Českého rybářského svazu Slatiňany

 

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany