Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Počátkem roku 2003 si skauting ve Slatiňanech připomene 70 let své existence. Již koncem dvacátých let pracovalo několik slatiňanských chlapců v chrudimském oddíle skautů, v srpnu 1932 vytvořili samostatný oddíl, který byl registrován počátkem roku 1933. Po válce se počet členů i oddílů rozrostl natolik, že mohlo vzniknout středisko.

Jednou z prvních velkých aktivit skautského střediska bylo vybudování základny v Šiškovicích v roce 1946.

V dobách totality nemohli skauti oficiálně pracovat, mnoho z nich bylo za svou nezištnou práci pro mládež pronásledováno.

V roce 1989 se vytvořily podmínky pro další rozvoj skautské činnosti. Středisko obnovilo svoji činnost v plném rozsahu.

Dnes máme asi 140 členů pracujících v sedmi oddílech. Bližší informace o naší činnosti se dozvíte v některém z příštích vydání Ozvěn.

V souvislosti s výše zmíněným výročím si Vás dovolujeme pozvat na 2 akce pro veřejnost.

1 Skautská akademie - v pátek 7. února 17.00 - 21.00 v sokolovně - ukázky z činnosti, promítání, scénky, hry.....

  1. Vezměte sebou celou rodinu a přijďte!

2 Skautský ples - v sobotu 15. března v sokolovně - bližší informace v příštích Ozvěnách Slatiňan.

Středisko Junáka Slatiňany

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany