Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Tyto, dnes již nežijící osobnosti, které ovlivnily společenský, veřejný a kulturní život měst a obcí okresu, byly významnými rodáky, či obyvateli Slatiňany, nebo autory literárních a výtvarných děl, či odborných prací a studií vztahujících se k Chrudimsku a dalším místům chrudimského kraje. Uvádíme Vám pouze část z celkového počtu významných osob.

František Josef Auersperg (1856 - 1938), kníže, velkostatkář a majitel mnoha panství v Čechách (Nasavrky, Žleby, Dolní Kralovice), na Moravě (Podmokly) a v Rakousku (Dolní Fládnice v Dolním Rakousku), zámků (Matraje a Sprechensteinu v Tyrolsku) a paláce ve Vídni, kde prožil většinu života (v létě pobýval na slatiňanském zámku nebo ve Žlebech). Byl doživotním členem panské sněmovny a čestným občanem Slatiňan. Členství získal rozhodnutím obecního zastupitelstva dne 16.4.1890 - tedy ve svých 34 letech! Auersperg byl také mecenášem celého kraje. Ve Slatiňanech zřídil mj. v roce 1887 vodovod, patřil ke štědrým podporovatelům všech spolků. Místnímu Sokolu daroval např. rozsáhlý pozemek na stavbu sokolovny. Ocenění: rytíř řádu Zlatého rouna a čestný člen řádu Německých rytířů.

Augustin Raimund Smekal (1863 - 1937), továrník, vynálezce a od roku 1895 majitel dvou továren na výrobu hasících zařízení. Touto výrobou se jeho dědeček a otec zabývali již od roku 1820. Nejprve v obci Čechy na Hané a později také v Praze - Smíchově. Smekal vystudoval německou reálku v Olomouci, Obchodní akademii v Praze a technické vzdělání získal soukromým studiem. Dne 21.9.1907 koupil ještě další podnik ve Slatiňanech (Černý a Němec), zmodernizoval jej a rozšířil o slévárnu a montážní dílnu. Vyráběl zde kromě fekálních, kropicích a splachovacích vozů a tělocvičného nářadí především hasičské stříkačky, hasičské žebříky a od roku 1935 také hasičské hadice. Vynalezl četná zlepšení hasicích stříkaček (patent obdržel mj. na rychloběžné čerpadlo, stříkací ústrojí s pákovým převodem aj.). Napsal i řadu odborných článků a založil časopis Moravský hasič (později Hasičské listy). V roce 1910 bylo ve Slatiňanech vyrobeno několik osobních automobilů zn. Turicum se vzduchem chlazeným dvouválcovým motorem.

Ing. Milan Vorel

 

 

zpět