Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Tak jako v minulých letech, i v roce letošním mají snoubenci možnost uzavřít sňatek ve Slatiňanech v obřadní síni městského úřadu (radnice) nebo na jiném vhodném místě - v zámecké knihovně.

V obou případech si snoubenci nejdříve domluví na matrice ve Slatiňanech volný termín, čas a další podrobnosti.

 

 

 

Od 1.1.2003 byla zrušena „delegace sňatku“, nemusí proto snoubenci chodit na místně příslušný úřad, všechny náležitosti si vyřídí na úřadě v místě konání svatebního obřadu.

Není technicky možné, aby se ve stejný den konaly svatby na radnici i na zámku, proto matrika nabídne snoubencům volné termíny na základě této skutečnosti.

Stanovené oddací dny jsou každá druhá sobota a první a poslední pátek v měsíci. Pokud budou mít snoubenci zájem o uzavření manželství na radnici a vyberou si jiný než oddací den uhradí částku 1 000,- Kč dle Zákona o správních poplatcích č. 368/1992 Sb. v platném znění.

Na zámku ve Slatiňanech budou uzavírána manželství v roce 2003 v období od 4.4.2003 do 25.10.2003.

Podmínkou pro uzavírání manželství v zámku je maximální počet účastníků obřadu 30 osob. Na matrice zaplatí snoubenci 1 000,-Kč za jiné vhodné místo dle výše citovaného zákona o poplatcích. Rovněž se musí domluvit se správcem zámku zda je daný termín možný a uhradit poplatek za pronájem zámeckých prostor v následující výši:

pokud je jeden ze snoubenců místní 1 500,-Kč

pokud jsou oba snoubenci z jiného matričního obvodu 3 500,- Kč

Bližší informace o možnosti uzavření manželství ve Slatiňanech získáte osobně na matrice nebo telefonicky na č. 469 660 245, 469 681 102 (p. Kolouchová, p. Pavlišová)

telefon na zámek č. 469 681 112 (ing. Havlíček)

Marta Kolouchová, hospodářsko správní odbor

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany