Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje občany města na povinnost provádět zimní údržbu chodníků přilehlých k jejich nemovitostem a to v celé délce nemovitosti. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je psáno: „Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu zmírnit“.
Veronika Pytlíková, odbor výstavby a ŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany