Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzhledem k tomu, že někteří majitelé psů stále nerespektují vyhlášku města Slatiňany č. 4/2001, kterou jsou vymezeny povinnosti držitelů psa přibližujeme všem její ustanovení. Každý držitel psa je povinen zabezpečit psa na veřejném prostranství tak, aby zvíře nemohlo ohrozit bezpečnost a zdraví osob. Pes musí být na vodítku, volný pohyb psa je možný jen s náhubkem. K zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je každý držitel psa povinen ihned odstranit psem způsobenou nečistotu. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany