Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) finanční únik za rok 2002 ve výši 15 377,50 Kč vzniklý dosavadním neobsazením bytu č. 2, typ 1 + 1 bezbariérový, v domě č.p. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech

b) stav majetku k 31.12.2002 ve výši 225 112 888,48 Kč stav závazků k 31.12.2002 ven výši 16 942 832,23 a stav pohledávek FRB k 31.12.2002 ve výši 2 168 447,50 Kč

3. Stanovuje:

a) na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pravidla rozpočtového provizoria města Slatiňany na rok 2003 v celkové výši 28 848 200,- v příjmové i výdajové části

4. Jmenuje:

a) předsedu kontrolního výboru: Jaroslava Malinu, členy kontrolního výboru: Mgr. Jana Hanuše, Petra Lukáše

b) předsedu finančního výboru: Mgr. Zdeňku Vorlovou, členy finančního výboru: Mgr. Daniela Vychodila, Jiřího Cellara

5. Vydává:

a) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/20021 města Slatiňany o stanovení systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavební odpadem

b) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 města Slatiňany o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Zrušuje:

a) Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu ZŠ Slatiňany jako organizační složku k 1.1.2003

b) účast města Slatiňany v Honebním společenstvu Slatiňany

7. Neschvaluje:

a) příděl do sociálního fondu

8. Ukládá:

a) radě města zařadit projednání přídělu do sociálního fondu do návrhu programu příštího zasedání zastupitelstva města

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany