Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Schvaluje:

a) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou Marcele Buřilové, provozovatelce restaurace MONACO dne 11., 18. a 25. ledna 2003, 1., 15. a 22. února 2003. 1., 15., 22. a 29. března 2003 a 12., 19., 26. a 30. dubna 2003 od 20.00 hodin do 02.00 hodin

 

b) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany na dobu určitou od 1.1.2003 do 28.2.2003 a to každý pátek a sobotu provozovateli Star Clubu ve Slatiňanech Radimu Kyjevskému od 22.00 hodin do 04.00 hodin

c) odpověď na dopis - petici týkající se veřejného pořádku v souvislosti s provozem diskotéky Star Clubu ve Slatiňanech

d) přičlenění honebních pozemků města Slatiňany o celkové výměře cca 100,69 ha

do společenstevní honitby Honebního společenstva Slatiňany

e) Program 4. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:

a) Program 4. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany doplněný o schválení rozpočtu města na rok 2003

3. Ukládá:

a) starostovi zabezpečit veřejný pořádek při pořádání diskoték ve spolupráci s Policií ČR

4. Odvolává:

a) předsedkyni komise k projednávání přestupků JUDr. Helenu Tomiškovou, a členy komise:

Martina Málka, Františka Rulíka, Martu Kolouchovou

5. Jmenuje:

a) předsedkyni komise k projednávání přestupků JUDr. Helenu Tomiškovou, a členy komise:

Martu Kolouchovou, Petra Šottu

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany