Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vážení spoluobčané, průběžně bychom Vás chtěli informovat o dění ve škole. Dnes se budeme věnovat cizím jazykům. Prvnímu cizímu jazyku se na ZŠ vyučuje od 4.třídy. Od 7.třídy mají žáci možnost začít studovat jazyk druhý. V současné době se vyučuje angličtina a němčina, bude naší snahou v rámci volitelných předmětů tuto nabídku časem rozšířit.
V souvislosti s výukou cizích jazyků se snažíme pořádat i takové akce, kdy se děti dostanou přímo do cizojazyčného prostředí (projekt Salzburg, výměnné pobyty v rámci družby se švýcarskou obcí Rorbas - Freienstein, pravidelné podzimní návštěvy Vídně,.............).

Tyto akce jsou spojeny s určitými finančními nároky. V rámci rozpočtu na rok 2003 chceme vytvořit určitý „fond“ na podporu zahraničních akcí školy, z něhož budeme alespoň některým žákům (za jejich píli a úsilí ve studiu cizího jazyka) přispět na účast na těchto akcích.

Od ledna 2003 nabízíme jazykové kroužky pro děti z 1. a 3.třídy. (od 4.třídy se cizímu  jazyku vyučuje v rámci osnov). Vzhledem k tomu, že se jedná o nabídku nad rámec stanovený osnovami pro ZŠ, budeme vybírat přiměřené kurzovné. Jeho výše vyplyne z počtu přihlášených zájemců.

Angličtina - každý čtvrtek        15.00 - 16.00 žáci 1. a 2.třídy ZŠ

                                               16.00 - 17.00 žáci 3.třídy

                                               lektor pan Roman Anýž

Němčina - každý čtvrtek          15.00 - 16.00 žáci 1. a 2.třídy ZŠ

                                               16.00- 17.00 žáci 3.třídy

                                               lektor slečna Zuzana Hübnerová         

Přihlášky si vyzvedněte v kanceláři školy, do kroužku zařazuje děti dle pořadí odevzdaných přihlášek až do naplnění kapacity kroužku.

Bližší informace - ZŠ Slatiňany 469 681413

Nabízíme občanům a firmám jazykové Kurzy pro dospělé

Angličtina -      úterý                15.10 - 16.10 pokročilí

                        úterý                16.10 - 17.10 začátečníci

                        lektorka paní profesorka Vojnová z gymnázia

Němčina   -      úterý                15.30 - 16.30 začátečníci                                                                  

                        lektorka paní Zdena Vychodilová

Jsme ochotni v případě zájmu otevřít i NJ pro pokročilé.

Přijímáme zájemce až do naplnění kapacity. Kurzovné rovněž vyplyne z počtu přihlášených účastníků.

Další kroužky pro děti:

Učitelé nabízejí žákům další kroužky

Taneční kroužek pro děvčata 7. a 8.tříd - p. uč. Brázdová  - středa - 14.30 - 15.30

Florbal - p. uč. Hanuš - úterý - 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00

Přírodovědný (1.st.) - p. uč. Stýblová - dle dohody s dětmi

Přírodopisný (2.st.) - p. uč. Moučková - dle dohody s dětmi

Kroužek praktická dívka (1.st.) - p. uč. Zvěřinová - dle dohody s dětmi

Tyto kroužky jsou zdarma.

                                                                       Mgr. Daniel Vychodil, ředitel ZŠ

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany