Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Na volební období r. 2002-2006 byl stanoven usnesením zastupitelstva města č. 12/22 ze dne 17.6.2002 počet členů zastupitelstva města 21.

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, Městský úřad Slatiňany projednal a zaregistroval 5 kandidátních listin, informoval starostku o registraci kandidátních listin, vylosoval pořadí volebních stran na hlasovacím lístku:

1. ČSSD, 2. ODS, 3. KSČM, 4. SPS RMS a NK, 5. KDU-ČSL, zajistil tisk hlasovacích lístků, vedl stálý seznam voličů, zajistil volební místnosti, vyhlásil výsledky voleb v obci a zajistil archivaci volební dokumentace.

Starostka stanovila 6 stálých volebních okrsků a minimální počet členů okrskových volebních komisí, informovala voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva města, zajistila distribuci hlasovacích lístků voličům, svolala první zasedání okrskových volebních komisí, jmenovala zapisovatele okrskových volebních komisí a poskytla každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků.

Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno 3040 voličů. Voleb se zúčastnilo 1595 voličů, což je 52,47 %. Odevzdáno bylo celkem 30 047 platných hlasů.

V souladu s výsledky voleb a § 45 zákona č. 491/2001 Sb. Český statistický úřad přidělil volebním stranám mandáty:

 

ODS 7 mandátů  počet hlasů 9 527 ve volbách získala 31,71 %
ČSSD 5 mandátů  počet hlasů 7 197 ve volbách získala 23,95 %
KSČM 5 mandátů  počet hlasů 6 228  ve volbách získala 20,73 %
KDU-ČSL 3 mandáty počet hlasů 4 784 ve volbách získala 15,92 %
SPS RMS a NK 1 mandát  počet hlasů 2 311 ve volbách získala   7,69 %

 

Členy Zastupitelstva  Města Slatiňany byli zvoleni (uvedeni v pořadí dle počtu získaných hlasů):

MVDr. Ivan Jeník, Mgr. Jan Hanuš, Mgr. Milan Chalupník, Miloslav Kubín, Ing. Aleš Kubát, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Jan Horník, Ludmila Benešová, Mgr. Zdeňka Vorlová, Rostislav Meduna, Ing. Dagmar Fryšová, Petr Šotta, Marie Málková, Jiří Cellar, Petr Lukáš, Jaroslav Malina, Hana Kudláčková, Mgr. Marie Bartošová, Josef Jandík, František Zábranský, Ing. Martin Harsa.

Dne 5.11.2002 byly Státní volební komisí vyhlášeny celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí.                                                   

Ing. Jiří Hodic, tajemník

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany