Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Na základě žádosti správce toku – Povodí Labe s.p, závod Pardubice a po uskutečnění dohody vlastníkem okolních pozemků – Městem Slatiňany, vydal Referát životního prostředí OkÚ Chrudim dne 4.10.2002 závazné stanovisko, a to: souhlas s provedením kácení celkem 115 ks  topolů černých a topolů černých pyramidálních v etapách na pozemcích v bezprostředním okolí řeky Chrudimky v úseku od železničního mostu ve Slatiňanech směrem k zástavbě v Presích. Kácení bude provedeno po etapách – přednostně budou káceny rizikové dřeviny (nalomené, nakloněné apod.). Na pozemcích bude provedena jednoduchá náhradní výsadba, nikoli parkového charakteru.

Důvodem tohoto záměru je skutečnost, že se jedná o přestárlé stromy, které již v současném stavu ohrožují životy lidí a majetky.

Kácení by mělo začít po 15. listopadu 2002. Město Slatiňany nabízí občanům a soukromým subjektům možnost odkoupení kácených stromů za symbolickou korunu a za jejich likvidaci. Případní zájemci se podmínkami odkoupení kácených stromů mohou seznámit podrobněji u  Veroniky Pytlíkové (OVŽP).

O průběhu této významné akce budou občané Slatiňan průběžně informováni.

                                                                                                       Petr Šotta, místostarosta

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany