Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada Města Slatiňany projednala na 85. mimořádné schůzi

1. Pomoc oblastem postiženým záplavami

 

Rada Města Slatiňany projednala na 86. schůzi

1. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2201

2.   Pronájem pozemku

3.   Nařízení Města Slatiňany, kterými se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

4.   Nařízení Města Slatiňany, kterými se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

5.   Výběr zhotovitele na zhotovení zakázky      - Odbahnění rybníků Mazánek a Náveský v k. ú. Kunčí

                                                                  - Rekonstrukce místní komunikace . ul. Školská ve Slatiňanech

                                                                  - Rekonstrukce věžičky na budově ZŠ Slatiňany

6.   Inventarizace majetku a závazků Města Slatiňany za rok 2001

7.   Program 24. zasedání ZM

 

Rada Města Slatiňany projednala na 87. schůzi

1.   Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny Slatiňany

2.   Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

3.   Pronájem pozemků

4.   Výběr zhotovitele na zhotovení zakázky

Chladící klimatizace v obřadní síni MěÚ Slatiňany

Rekonstrukce společenského domu v Tyršově ul. čp. 287 ve Slatiňanech

5.   Úhrada nájmu z bytu

6.  Smlouvy o nájmu hrobových míst

 

Zastupitelstvo Města Slatiňany projednalo na 24. zasedání

1.   Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města

2.   Prodej pozemků

3.   Odkoupení pozemků

4.   Převod pozemků

5.   Prodej nájemních bytů přidělených v lokalitě Staré náměstí - I. etapa

6.   Zřízení věcného břemene

7.   Změna právní formy školských zařízení a schválení zřizovacích listin ZŠ, MŠ a ŠJ ZŠ

8.   Dofinancování výstavby 30ti nájemních bytů v II. etapě na Starém náměstí ve Slatiňanech dlouhodobým hypotečním úvěrem

9.   Zřízení věcných břemen v k. ú. Slatiňany a k. ú. Škrovád

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.říjen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany