Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

V letošním roce byly provedeny tyto práce:

n    rekonstrukce dvou bytů v Klášterní ulici č.p. 336 ve Slatiňanech

n    elektroinstalace v hasičské zbrojnici v Trpišově

n    nátěry dětského nábytku, soklů, oken a oplechování v budově Mateřské školy  ve Slatiňanech

n    nová okna a nové žaluzie v budově Mateřské školy ve Slatiňanech

n    opravy místních komunikací . I. část na katastru ve Slatiňanech

n    výměna původních oken za okna nová v bytovém domě v ul. Klášterní č.p. 336 ve Slatiňanech

n    montáž nových sprchových vaniček a splachovačů v budově Mateřské školy ve Slatiňanech

n    oprava zdí u MěÚ Slatiňany

n    oprava úřadovny v Trpišově

n    oprava úřadovny ve Škrovádě

 

n    oprava čekárny na ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech

n    víceúčelové sportoviště u školní družiny ve Slatiňanech

n    nová sprchovací místnost v budově základní školy ve Slatiňanech

n    přeložka kabelového rozvodu veřejného osvětlení na Starém náměstí  a Podskálu ve Slatiňanech

n    malování tříd a nátěr oken v budově Základní školy ve Slatiňanech

n    montáž PVC v budově mateřské školy ve Slatiňanech

n    oprava střechy v Čechově ul. č.p. 692 ve Slatiňanech

n    oprava střechy na budově Mateřské školy ve Slatiňanech

n    nové falcované krytiny  z pozinkovaného plechu na prodejně a hasičské zbrojnici v Trpišově

 

Co nás čeká v měsíci září ?

n    dokončení výměny střešní krytiny, provedení nové fasády včetně zateplení kontaktním zateplovacím systémem a oprava stávajících oken na bytovém domě č.p. 534 Tyršova ul. ve Slatiňanech

n    oprava místních komunikací - II. část na všech našich katastrech

n    nátěr oken na bytovém domě č.p. 525 Tyršova ul. ve Slatiňanech

 

zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany