Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo Města Slatiňany projednalo na svém 23. mimořádném zasedání změnu rozpočtu a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 100 000,-Kč na pomoc vybrané obci Jihočeského kraje.

 

Město Slatiňany uskutečnilo ve dnech 26. až 28.8.2002 materiální sbírku na pomoc oblastem postiženým záplavami. Vybírány byly: hygienické a dezinfekční prostředky, nářadí, baterky, svíčky, sirky, pokrývky, spacáky, vařiče, pitná voda a další.

Vybraný materiál byl ve spolupráci s firmou DLT Slatiňany zavezen přímo do postižené obce vybrané dle ověřené aktuální evidence.

Další materiální sbírka byla pořádána Střediskem Junáka Slatiňany ve spolupráci s Českým červeným křížem ve dnech 14. - 18.8.

 

Přívalové srážky, které tak ničivě postihla jižní, západní, střední a severní Čechy se našemu regionu naštěstí vyhnuly. Přesto deště na počátku 33. týdne zvedly hladinu řeky Chrudimky z obvyklých letních stavů na průtok, který si vyžádal ve Slatiňanech dne 14.8.2002 v 11.00 hodin vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity - bdělost. Byla svolána povodňová komise a povolána hlásná a varovná služba, které bylo uloženo monitorovat stav na vodočtu na Podskále. O vyhlášení byl informován SDH Slatiňany. Byla provedena kontrola břehů řeky. Bylo udržováno pravidelné spojení s přehradami státního podniku Povodí Labe - Seč a Křižanovice. Díky tomu byly včasné a úplné informace o stavu vody na Chrudimce. Tento stav se pohyboval těsně nad hranicí 1. stupně povodňové aktivity (50 cm). Velko část vody zachytila Sečská přehrada, kdy na přítoku bylo i 70 - 80 m3/s a vypouštěno bylo pouze 30 - 35 m3/s, což byl i přibližný průtok ve Slatiňanech. V noci z pátku 16.8. na sobotu 17.8. došlo ke kulminaci (60 - 65 cm) a poté se stav rychle snižoval. V sobotu 17.8. byl 1. stupeň povodňové aktivity odvolán. K ohrožení majetku či životů nedošlo a nevznikly žádné škody. Nebylo nutno přijmout další opatření.
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany