Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Roku 1900 se Slatiňský sbor zúčastnil zásahu u dvou požárů. 22. března o hodině polední hořela podlaha ve zdejší škole ve 4. třídě, která však byla brzy uhašena. Mimoto se sbor podílel na likvidaci požáru ve Vlčnově. V tomto roce zemřeli zakládající členové sboru br. Jan Kratochvíl, pekař a br. Vincenc Čihák , hostinský.

V následujícím roce se sbor zúčastnil likvidace celkem 4 požárů a to 3 požáry byly v Orli a jeden v obecní borovině. Rok 1902 nezačal pro sbor radostně. 11. ledna  zemřel náměstek velitele Josef Šnopl zakládající člen a 4. dubna František Schmoranz zakládající člen. 9. května vypukl oheň na parní pile p. Trdlici, kde velel zásahu bratr Josef Dostálek, stříkalo se dvěma proudy a požáru se zúčastnilo též 5 jiných sborů. Mimo tento zásah byl v tomto roce ještě požár v Orli. V roce 1903, 9. ledna  se zúčastnila delegace hasičů oslav stříbrné svatby J. J. knížete F. J. z Auerspergů na zámku ve Žlebech. V tomto roce byl za velitele zvolen br. František Sádek. Sbor zasahoval u 5 ti požárů. V roce 1904 bylo tak velké sucho, že nebylo ani pamětníka takového. Vyschla řeka, potoky a studny. Celkem bylo 7 požárů. Rok 1905 byl klidný pouze se dvěma požáry, a to v Orli a Svídnici. Následující rok též velmi klidný, pouze dva požáry, a to v Kunčí a Lhotě Rabštejnské. 20. října slavil padesáté narozeniny čestný člen sboru kníže Auersperg, vyslaná k němu byla delegace. V roce 1907 byla sboru zakoupena nová parní stříkačka, která byla odzkoušena 26. května a 5. července bylo pořádáno veřejné cvičení, spojené s oslavou čtvrtstoletého trvání sboru a svěcením nové parní stříkačky u sochy sv. Jana. V roce 1908 nezaznamenal sbor jediný  zásah.  Stejně tak i v roce 1909 nebyl zaznamenán žádný požár. V roce 1910 se dne 10. července zúčastnila delegace hasičů ustanovení sokolského spolku. V tomto roce se sbor zúčastnil celkem 3 požárů a 7. září povodně na řece Chrudimce.

Příště 1911 - 1920.

                                                                                  František Rulík, starosta SDH Slatiňany

 

Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 16.červen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany