Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Z historie školy Velká snaha a zájem Městské rady a Zastupitelstva města Slatiňany o zřízení samostatné základní umělecké školy, byla korunována 20.5.1992 souhlasem MŠMT ČR. Město zafinancovalo adaptaci vily Irena a od 1.9.1992 byl zahájen první školní rok naší "zušky". V tomto školním roce se vyučovalo v šesti předmětech hudebního oboru a počet žáků se pohyboval okolo 75.

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Jaroslav Vychodil.

Ve školním roce 1993/94 začala výuka ve výtvarném oboru. Od 1.7.1994 byl jmenován novým ředitelem školy Petr Šotta. Svou funkci vykonává dosud.

Ve školním roce 1994/95 navštěvovalo školu v hudebním a výtvarném oboru celkem 152 žáků. Svou činnost zahájil taneční obor a naše škola se tím stala tříoborovou. Hned od počátku, se především zásluhou vyučující TO, paní Jiřiny Doušové, stal tento obor pro naší školu stěžejní. Město nám dalo k dispozici sál v přilehlé budově bývalého domu mládeže.

V oblasti ekonomicko-právní mělo pro naši školu zásadní význam získání právní subjektivity. Postupně se začalo zlepšovat i vybavení školy hudebními nástroji a učebními pomůckami. Kapacita školy, co do počtu zapsaných žáků, se zvýšila v tomto roce již na 230. K 3.7.1999 byla naše škola, prozatím jako tříoborová, zařazena do sítě škol. Dobře se rozvinula spolupráce s místní ZŠ, MŠ a dalšími subjekty. Počet akcí určený veřejnosti, které naše škola pořádá, je okolo padesáti za školní rok. Jen namátkou - žákovské koncerty, výstavy VO, vystoupení TO v sokolovně, spolupráce s MěÚ (vítání občánků, Den Slatiňan, vystoupení pro důchodce v DPS aj.), vánoční zpívání u stromku na zahradě školy, učitelské koncerty aj. Již od roku 1995 každoročně naše škola pořádá některou z okresních soutěží ZUŠ. V těchto soutěžích se naši žáci dokáží stále častěji a více v konkurenci dalších škol prosazovat.

Od roku 1996, vždy v měsíci červnu, pořádá naše škola pro své žáky třídenní soustředění. Počet dětí, které se účastní této akce kolísal od 40-ti do 74.

Školním rokem 1997/98 se naše škola stala čtyřoborovou. Začalo se vyučovat v literárně-dramatickém oboru. V tomto školním roce naši školu již navštěvovalo 302 dětí. Pro výtvarný obor mělo velký význam zakoupení elektrického hrnčířského kruhu a začala tím výuka keramiky, jako součást výuky ve VO.

Dalším mezníkem v historii naší školy, je školní rok 1999/2000. V tomto školním roce byla zřízena pobočka v Nasavrkách. Vyučuje se v prostorách místní ZŠ. Spolupráce s vedením ZŠ a radnicí je stejně dobrá, jako ve Slatiňanech. V současné době se na pobočce v Nasavrkách uskutečňují stejné akce, jako ve Slatiňanech (žákovská vystoupení HO, výstav VO, taneční vystoupení  i divadelní představení). Počet dětí navštěvujících naší školu včetně pobočky v Nasavrkách je v tomto školním již 360. Na dobré studijní výsledky našich žáků má vliv stabilizace pedagogického sboru.

Ve školním roce 2000/01 byl díky velké podpoře zřizovatele Města Slatiňany pro naši školu postaven krásný moderní taneční sál o rozloze téměř 100 m2. Naše škola a její žáci získali skvělé zázemí pro svou činnost a další rozvoj. V tomto roce došlo i k úpravě učebny VO, a to probouráním příčky a zvětšením učebny na dvojnásobek. Celkový počet žáků byl v tomto školním roce 367.

V letošním roce tedy slaví naše škola 10. výročí. Hlavní oslava, určená především veřejnosti, se uskutečnila v sobotu 25.5.2002 na zahradě školy v nově postaveném altánu. Tato stavba, která byla postavena z velké části pomocí sponzorů, bude sloužit pro potřeby a rozvoj našeho LDO, ale i pro další vhodné kulturní činnosti.

Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování Městu Slatiňany a Nasavrkám za podporu, výboru SRPDŠ naší školy za spolupráci, rodičům našich žáků, sponzorům a veřejnosti za zájem o naší školu. Mým kolegům přeji dobré žáky a jejich žákům dobré učitele.

                                                                       Petr Šotta, ředitel ZUŠ

 

Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ

Jako každoročně, tak i letos se v dubnu (17. - 19.) uskutečnila série vystoupení našeho tanečního oddělení. Dalo by se říci, že již se jedná o „rutinu“, záležitost, která jen zapadá do ročního plánu školy. Bylo to ale jinak. Byl to doposud jeden z vrcholů prezentace naší školy na veřejnosti. V deseti vstupech se představilo celé naše taneční oddělení. Výběr hudby, choreografie, nasazení dětí a atmosféra . to prostě nemělo chybu. Prostory sokolovny, kde se vystoupení (celkem 6) uskutečnila, jsou velmi vhodná a mají svůj podíl výsledku. Chtěl bych tímto poděkovat rodičům dětí, kteří pomáhali při šití kostýmů, Sokolu Slatiňany, že naší škole vyšel vstříc a propůjčil nám sokolovnu dle našich potřeb. Dětem z tanečního oddělení děkuji za krásný zážitek a Jiřince Doušové děkuji za její hodnotnou práci.

                                                                       Petr Šotta, ředitel ZUŠ

 

Vynikající úspěch kytaristů ZUŠ Slatiňany

Ve čtvrtek 25. dubna se v Pardubicích na ZUŠ Havlíčkova konalo oblastní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru . Naší školu a město skvěle reprezentovali Martin Novák a Helena Kremlová. Oběma se podařilo vyhrát své soutěžní kategorie a postoupit do celostátního kola, které se koná 1. června  v Opavě. V konkurenci 27 ZUŠ ze čtyř okresů našeho kraje je to úspěch o to cennější, neboť pro všechny soutěžící a kategorie měl náš kraj povoleno pouhých pět postupových míst do národního kola. V historii naší školy je toto zatím nejlepší soutěžní výsledek. Věřím, že to ještě nebylo  jejich poslední slovo a oba v Opavě zabojují stejně dobře, jako v Pardubicích.

                                                                                  Petr Šotta, ředitel ZUŠ

                                                                      

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.červen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany