Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

 

Starostka města Slatiňany podle § 15 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 

1.   Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 14.6.2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 15.6.2002 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Hasičská zbrojnice č. p. 107 ve Slatiňanech

pro voliče bydlící v ulici a čp.:

Čechova čp.: 11,25,71,99,166,209,253,258,290,356,553,561,562,583,590,613,630,644,650,

679,692,746,747,759,760,804

Dělnická čp.: 231,268,279,280,281,282,292,307,308,369,391

Farská čp.: 88,765

Husova čp.: 225,250,374,377,378,382,384,385,386,406,608,626,751

Jiráskova čp.: 35,38,43,44,86,625

K Vlčnovu čp.: 500,512

Medunova čp.: 28,31,32,33,50,220,370,404,566,664,665, 682,683,684,685,686,687,688,

689,690,691,708,709,710,712,713,714,715,716,717,718,719,744,763,766,767,784,785,798

Na ostrově čp: 58,63,73,75,79

Na Rembáni čp.: 706

Pišťovy čp.: 517,666,213 E,230 E

Presy čp.: 23,100,273,278,288,332,362,401,412,761,806

Sečská čp.: 54,232,413,492,504,505,560,648,758

Schmoranzova čp.: 89,145,159,172,235,254,267,300,310,375,503,555,599

Smetanovo nábřeží čp.: 13,15,17,18,20,116,183,764

Spojovací čp.: 91,180,658

Staré náměstí čp.: 12

Šmeralova čp.: 127,175,177,698

Štěpánkova čp.: 188,197,208,212,213,294,295,304,305,306,347,395,467

T.G.Masaryka čp.:

26,37,67,72,78,81,82,83,84,94,95,96,117,118,125,126,131,151,338,407,443,           

520,567,568

Tovární čp.: 398,399,403,474

Tyršova čp.: 192,193,550,552,572,576,589,796

U Cukrovaru čp.: 3,144,158,206

V Kaštance čp.: 74,757

Vítězství čp.: 109,110,194,198,199,214,215,216,218,227,229,396,397,436,564,657,681,740,

769,770

Vrchlického čp.: 16,46,47,48,70,76,93,97,107,108,518,519

Zámecký park čp.: 1,27,30,45,122,150,169,170

 

 

 

ve volebním okrsku č.2

je volební místnost v Základní škole čp.136 Slatiňany

pro voliče bydlící v ulici a čp.:

Boženy Němcové čp.: 152,178,256,616,617

Družstevní čp.: 726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738

Havlíčkova čp.: 210,409,470,475,477,480,486,487,494,509,579,581,582,614,615,621,634,

662,673

Ke garážím čp.: 788

Klášterní čp.: 160,165,203,204,329,334,336,345,346,368,415,416,459,461,465,600,601,602,

631,637,655,659,661,675,745

Nádražní čp.: 112,113,114,153,154,156,174,181,182,189,190,240,247,252,259,260,261,262,                                

263,264,271,274,275,284,301,309,354,359,360,363,364,379,390,463,496,501,506,620,632,

639,647,671

Palackého čp.: 233,234,286,302,303,335,339,340,358,376,388,393,394,432,439,445,451,

464,476,563,585,635,636,668

SNP čp.: 484,513,573,588,619,628,663,

Švermova čp.: 331,342,365,389,426,435,460,491,607,609,627,669

T.G.Masaryka čp.: 80,103,106,111,129,133,134,135,140,191,202,223,228,649,696,697

Tyršova čp.: 296,297,298,348,405,411,431,455,485,488,489,490,522,529,534,537,549,551,

622,694

Vítězství čp.: 207,341,343,355,387,458,495,499,510,511,565,652,653,654,667

Wolkerova čp.: 238,241,243,257,272,276,457,542,543,558,559,578,641,642,674,677,678,

721

 

 

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost v Základní umělecké škole ve Slatiňanech

pro voliče bydlící v ulici a čp.:

5.května čp.: 248,315,316,323,325,328,350,351,410,456,472,479,540,612

Družstevní čp.: 724,725

Havlíčkova čp.: 185,574,575,584

Jungmannova čp.: 425,471,481,507,531,633,638,640,643,645,660,672

Ke stadionu čp.: 420,421,422,423,434,442,454,656

Nerudova čp.: 161,163,164

Neumannova čp.: 184,289,320,321,324,326,330,337,352,353,473,498,532,586,587,

592,595,597,610,611,618,629,670,676,699,762

Podskála čp.: 55,61,69,85,219,245,800

Příční čp.: 52,516,521,527,538,539,554,598,605,707

Raisova čp.: 137,139,195,196,200,242,246

Staré náměstí čp.: 5,6,7,9,10,60,64,92,128

Školská čp.: 293,444,530,604

Škrovádská čp.: 430,433,437,438,526,536,548,557,591

Škrovádské nábřeží čp.: 317,318,319,322,327,448,450,453,469,493,497,515

Švermova čp.: 748,749,753,754,755,756,807,808

T.G.Masaryka čp.: 136,141,143,186,283,312,333,400,408,419,424,427,441,446,447,449,

502,508,524,545,569,580,593,768,772,773,774,775,776,778,779,780,781,782,783

Tyršova čp.: 59,528,541,603,606,623,624,651,695,700,701,702,703,704,705,720,722,723,

742,743,750,799,809,816

V Tarasích čp.: 680,739

 

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost Škrovád čp.11

pro voliče bydlící v čp.:

1,2,4,7,8,10,12,14,15,16,19,20,22,24,25,26,28,29,32,35,36,37,41,43,44,45,46,47,48,49,50,

51,52,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,

91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,

115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,133,134,135,136, 137,138,140

 

ve volebním  okrsku č. 5

je volební místnost Trpišov 81

pro voliče bydlící v čp.:

1,3,4,6,7,9,10,13,14,16,17,18,19,23,25,26,27,28,29,35,37,39,40,42,45,47,51,52,55,56,57,

59,60,62,64,66,67,68,71,73,77,78,79,82,83,84,85,86,88,91,96

Kochánovice: 2,4,5

 

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost Kunčí čp. 2

pro voliče bydlící v čp.:

1,3,4,5,7,8,9,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,33,38,39,40,41,42,44,45,46,49, 50,57,97,128

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a  státní občanství České

    republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním  pasem  

    anebo cestovním průkazem).    

 

4.   Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb

     volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.      

   

Ve Slatiňanech dne 30.4.2002

                                                                                  Marie Málková

                                                                                       starostka

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany