Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
S tímto názvem byla dne 4. dubna slavnostně zahájena výstava mapující historii rodu. Výstava, kterou připravilo Město Slatiňany ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chrudimi, byla přístupná veřejnosti denně do 24.4.2002 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech. Kromě písemností, výkresů a fotografií bylo možno shlédnout zdařilou prezentaci rodu Schmoranzů na monitoru počítače a na televizní obrazovce zajímavé záběry z Chrudimska. Výstava dominovala busta zakladatele rodu a obraz - dílo Davida Schmoranze. Výstavu shlédlo asi 300 návštěvníků.

 

Pod stejným názvem zároveň vydalo Město Slatiňany a Státní okresní archiv v Chrudimi jako vzpomínku, uznání a poděkování města rodu Schmoranzů publikaci, která poodhalí historii tohoto rodu. Publikaci, která kromě popisné části obsahuje černobílé i barevné fotografie lze nyní zakoupit v Městské knihovně ve Slatiňanech.

                                                                                  Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ

 

 

Dovolím si připojit poděkování všem, kdo se na přípravě a organizaci výstavy jakkoliv podíleli, především pak ing. Jiřímu Hodicovi, tejemníkovi MěÚ a Mgr. Ivo Šulcovi řediteli Okresního archivu Chrudim.

S radostí připojuji alespoň jedno vyjádření potomků rodiny Schmoranzů, je to jistě uznání všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

                                                                                  Marie Málková, starostka

 

Vážená paní starostko,

  dovolte mi, abych Vám a všem Vašim spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě vzpomínkové slavnosti uspořádané na počest 100ho výročí úmrtí Františka Schmoranze staršího, poděkoval jménem mé matky a jménem mým.

Samotný průběh vzpomínkové slavnosti, její příprava, výstavka historických dokumentů a vytištění publikace na počest rodu Schmoranzů vypovídá o tom, že se celého vzpomínkového aktu zhostili opravdoví profesionálové, ze které by se nemuseli stydět ani v Bruselu...

V posledních pěti letech jsem měl tu čest zúčastnit se obdobných vzpomínkových oslav připravovaných na počest některých českých umělců a významných českých osobností, například pana Hrabala v Budapešti v souvislosti s mojí misi při OSN, připravovaných na mezistátní úrovni.

Při porovnání těchto akcí se vzpomínkou na Františka Schmoranze jsem dospěl k jednoznačnému závěru.

Organizátoři  budapešťských vzpomínkových akcí by se měli přijít učit k Vám do archivu a na Městský úřad ve Slatiňanech.

                                   S úctou Jana Ježková (roz. Schmoranzová)

                                   a Pavel Ježek

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.květen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany