Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu černých skládek, nacházejících se na území Města Slatiňany, upozorňujeme na povinnost odkládat komunální odpad pouze na místa a do nádob, které jsou k odkládání komunálního odpadu určená, tj.:

 

1.   Plasty, sklo a papír odkládat do nádob na separovaný odpad umístěných na  území Města Slatiňany,

2.   Objemný odpad a nebezpečný odpad odkládat do mobilních kontejnerů, termín přistavení je občanům vždy včas oznámen městským rozhlasem a v Ozvěnách Slatiňan,

3.   Hřbitovní odpad odkládat do kontejnerů umístěných v areálu hřbitova,

4.   Ostatní odpad, který nelze již vytřídit odkládat do sběrných nádob - popelnic,

5.   Vyřazené léky předat lékárnám.

 

Likvidace černých skládek finančně zatěžuje nejen Město Slatiňany, ale i ostatní majitele pozemků, na kterých se černé skládky tvoří.

                                                                       Správa majetku města

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany